Aquesta pàgina se redirecciona en 5 segons a la pàgina web de la FESMAE on es gestiona tot el procés de les proves de professorat associat del CSMIB

Si el seu navegador no el dirigeix automàticament o no vol esperar, pot clicar a aquest enllaç AQUÍ

ACTES RELATIUS A LA CONVOCATÒRIA PROFESSORAT ASSOCIAT 2018

20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A42 | A43 | A44 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Addenda 1 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Addenda 3 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A45 | A47 | A52 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Ordre de participació per llinatge a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180626 - Llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180625 - Addenda 2 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180625 - Calendari, horaris, aules i tribunals de la convocatòria de les places de professorat associat [PDF] Actualitzat el 27 de juny de 2018

20180622 - Addenda 1 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180621 - Llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180620 - Convocatòria per a la Fase 1 de Professorat associat per al CMSIB [PDF]
20180620 - Acta de la Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció de Professorat Associat de la FESMAE-IB per al CSMIB [PDF]

CONVOCATÒRIA PROFESSORAT ASSOCIAT 2018

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]

Annex 3 - Model per participar en la convocatòria de selecció de professors associats del CSMIB [PDF]
Annex 4 - Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat [PDF]
Annex 5 - Model de declaració de compatibilitat [PDF]

Nomenament de la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent del CSMIB [PDF]